Saf Olmayan Maddeler Nelerdir Örnekler

Saf Olmayan Maddelere Örnekler, Saf Olmayan Madde Nedir

Kütleye sahip olup evrende yer kaplayan her şey madde sınıfına dahil olmaktadır. Madde kendi arasında ikiye ayrılarak saf ve saf olmayan maddeler çeşidine ayrılır.

Saf olmayan maddeler, bir araya gelen maddelerin özelliklerini kaybetmeden oluşturdukları madde topluluğuna karışım denir.

Birbirlerinden ayrıştırmak için erime, çözünme, kaynama, yoğunlaştırma, süzme gibi fiziki metotlardan yararlanarak karışımlar ayrıştırılır.

Saf olmayan maddeler homojen ve heterojen karışımlar olarak ikiye ayrılır.
Homojen karışımlar özellikler aynı olup dışardan bakıldığında madde görünüme sahip karşımlar olur bunlar tebeşir, tuzlu su, şekerli su olur.
Heterojen karışımlar özellikleri aynı olmayan karışımlar bunlar kum, yağlı su, ayran olur.

saf olmayan madde
saf olmayan madde

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here