Menu

Saltanatın Kaldırılmasının Nedeni Nedir

Saltanatlık Neden Kaldırıldı, Saltanatın Kaldırılma Nedeni Kısaca

Türk Cumhuriyeti’nin ilan edilip anayasasında “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ifadesine uyum içerisinde olmaması.

Lozan Barış Konferansında Osmanlı İmparatorluğunun iki yönetimi vardı buna engel olunması için kaldırılması gerekti.

İstanbul hükümetinin yanı sıra padişah milli mücadele aleyhine çalışmaların yarattığı karmaşıkların önüne geçmek için gerekliydi.

Bu sebeplerden dolayı saltanatlığın kaldırılması 1 Kasım 1922 tarihinde gerçekleşmiştir. Padişah Vahdettin bu karar ile birlikte terki diyar etmiştir.

İstanbul hükümeti ile birlikte padişahların kurtuluş savaşına karşı olması kaldırılması gerekli görüldü.

Halifelik bu dönemde kaldırılmadı halk değişiklikleri sindirip anlayabilmesi için bir müddet daha beklenmiştir. Halifelikte saltanatın kaldırılmasından kısa süre kaldırılmıştır.

saltanat

saltanat

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir