Menu

Sanayi İnkılabı Nedir

Rönesans ve Reform hareketlerinden sonra ortaya çıkan inkılaplardan birisi olmaktadır. 18. yüzyılın ortalarında ortaya çıkan insan gücünden daha çok mekanikleşmeye doğru atılan adımların adı olmuştur. İlk olarak buhar gücünden faydalanıp çamaşır makineleri ile başlamıştır.

İnsan gücü azaldıkça maliyetlerin düşmesine neden olmaktaydı. İşsizlik oranlarının artması iş bulma alanında iş verenler kesimi tarafından ucuza gelmeye başlamasıyla gelişmeler hızla büyümüştür.

İlk olarak Avrupa’da İngiltere de başlayıp diğer ülkelere yayılmıştır. Mekanikleşmenin önemi rollerinden birisi olmaktadır. Buhar gücünün sanayide kullanımı hedeflenerek ilerleme kayıt edilmiştir.

18. yüzyılda İngiltere de başlamıştır.

sanayi inkılabı

sanayi inkılabı

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.