Menu

Sanayi Toplumlarının Özellikleri

Sanayinin Toplum Üzerindeki Etkisi, Sanayinin Toplum Özellikleri sanayilerin varlığı ile birlikte toplumun temelden en üst düzeyine kadar değişimin parçası olması sağlanır. Bir toplumun üretken ve kazanç sağlaması diğer ülkeler tarafından saygı gördüğü gibi muhtaç olduklarını da gösterir.

Sanayilere ev sahipliği yapan toplumların gelişim düzeyleri diğer toplumlara göre çok üstünde olmaktadır. Gelişmesi ile birlikte ekonomik alanda dahi yükseliş sağlanır. Ortaya çıkan sanayinin gelişimi bulunduğu bölgenin kalkınmasında en temel ekonomik kuvvettir. Avrupa günümüzde sanayi bakımından yüksek statüye sahip olup dünyayı yöneten temel teknolojik güç olarak görülüyor.

Politik sistemlerin gelişimi ile birlikte uygarlıklarda medeniyetleşme sağlanır. Sanayileşmenin arttığı toplumlar üzerinde politikanın içinde bulunduğu yer olur. Taşımacılık ve iletişimin hızlandığı vakitlerde toplumsal olarak gelişim gösterir. Bugün dünya üzerinde yer alan uluslarda olduğu gibi Feodal toplum tipinden uzak bir ülkeyi gösterir.

Sanayinin varlığı toplum üzerinde milli gelir, ferahlık, güvenlik, iş imkanları, yaşam kalitesi, zenginleşme ve kaliteli bir yaşama imkan sağlamaktadır.

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir