Menu

Sivil Savunmanın Tarihçesi ve Anlamı

Sivil Savunmanın Tarihçesi, Sivil Savunma Hakkında Bilgi

Sivil savunmanın varlığı can ve mal kaybına dayanmaktadır. Doğal afetlerden bizleri korumak için bir araya gelmiş topluluklardan oluşarak hizmet vermektedirler. Gönüllü kişilerin oluşturduğu sivil savunma bizlere yardımcı olur. silahsız olarak görevlerini yerine getirir tamir ve ıslah durumlarında ellerinden gelenleri yaparlar.

İlk olarak sivil savunma 1928 yılında ortaya çıkmıştır Cephe Arkasında Havaya Karşı Müdafaa Muhafazası adı altında Talimname ile başlatıldı. Pasif koruma kanunu olarak ortaya çıktı ilk olarak Sivil Savunma Kanunu yürürlüğe 1959 yılında gerçekleşmiştir. II. Dünya savaşı zamanlarında sivillerin zarar görmesi ile birlikte harekete geçerek yürürlüğe konulmuştur aynı zamanda NATO üyesi olma tarihine denk gelmiştir. Sivillere karşı NATO kanunları dikkate alınarak güvenlikleri ve ekonomik değerlerin korunmasının sağlanması için düzenleme yapıldı.

sivil savunma

sivil savunma

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir