Menu

Skolastik Düşünce Nedir

Skolastik Düşünce Nedir Kısaca, Skolastik Düşünce Hakkında Bilgi

Skolastik düşünce ortaçağ döneminde kiliselerin oluşturduğu din baskısı sonucunda çıkmıştır. Özgür yaşama biçimi olarak ta kutsal kitaplardan İncil ele alınarak oluşmuştur. Din adamları kutsal kitapları olan incili kendi çıkarları doğrultusunda değiştirerek para kazanmayı hedeflemişlerdir. Kişilere cennetten toprak vaat ederek satmaya başlamışlardır. Cennette gitmeleri için onlardan para talep etmiş ve günahlarının bağışlanması içinde belli ücret karşılığında devam etmiştir. Kilisenin böylece toplum içersinde saygınlığı azılarak insanlar uzaklaşmıştır.

Hıristiyanların inanış biçimlerini değiştirmelerine neden olmuştur. Kutsal kitapları değiştirilmiş olup insanlar kiliselerde görevli olan rahipler başpiskoposlar varlık içerinde yaşamlarına devam etmiştir.

Skolastik Latince kelimelerden olup dilimizde anlamı okul demektir. Skolastik düşünce anlam bakımından sınırlandırılmamış düşünce tarzıdır. Olaylara siyah beyaz bakarak sonuçlara karar verilir. Bencillik ve egoistliğin tavan yaptığı başkalarına karşı tahammülsüzlüğün en üst safhaya yükselmiş olmasıdır. Yasakçı düşünce olup cahiliyet ile beslenmektedir. Başkalarının inançları doğrultusunda çıkar elde ederek varlık içersinde yaşamlarına devam etmişlerdir.

Rönesans ve Reform hareketleri sonucunda son bulan düşünce tarzı olmuştur.

skolastik düşünce

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.