Menu

Tanzimat Fermanı Nedir

Tanzimat Fermanı Nedir, Tanzimat Fermanı Nedir Kısaca

Türk dünyasında Tanzimat fermanının yazılması ile birlikte demokrasi kendisini göstermeye başlamıştır. Sultan Abdülmecit döneminde yazılmıştır fermanın okunması Mustafa Reşit Paşa okumuş olup halka ilan edildi. Gülhane, Hümayunu ve Tanzimat’ı Hayriye olarak okunmuştur. İsimlerini okunduğu yerlerden almışlardır.

Fermana ihtiyaç duyulmasının nedeni ise Osmanlı Devletinin diğer ülkeler tarafından takdir kazanması planlanmıştır. İç işlerine karışan devletlere karşı ferman okutarak duyurmuştur. İhtilalden sonra milliyetçi olarak akımlar gerçekleştirilmiş tarih boyunca azınlıklar haklarını güçlendirerek Gayrimüslimlere Osmanlı bağlılığının sürdürülmesi sağlanmıştır.

Fermanda Yazan Konular
Osmanlı bünyesinde bulunan insanların can, mal ve namus güvenliğinin olması.
Yargılama konusunda adil olunup sonuca ulaşılmadan kesin bir idam kararının verilmeyecek olması.
Vergide herkese eşit adalet sağlanacak.
Askerlik süresi dört yıla düşürülüp mecburi olarak yapılacaktır.
Orduların rüşvetin ortadan kaldırılması sağlanacaktır.
Miras bırakabilme ve mal mülk sahibi olunması.

tanzimat fermanı

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir