Menu

Tanzimat Fermanının Siyasi Sosyal ve Ekonomik Alanlarda Getirdiği Yenilikler

Tanzimat Fermanının Getirdiği Yenilikler Nelerdir, Siyasi Sosyal Ve Ekonomik Alanda Yapılan Yenilikler

Tanzimat fermanı Gülhane Hatt-ı Şerif-i 3 Kasım 1839 yılında okunmuştur. Türklerin tarihte demokratikleşmesi için atılan ilk adım olmuştur. Sultan Abdülmecid tarafından Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşit Paşa tarafından okunmuştur. Çeşitli düzenlemeler yer alıp haklar tanınmıştır. Fermanın ardından ülke içersinde siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda yenilikler getirilmiştir.

Tanzimat fermanının dört bir yanda okunması için Anadolu ve Rumeli’ye memurlar gönderilmiştir.

Devlet tarafından Avrupa ülkelerine ve Fransa’ya gençler gönderilerek kültürünü ve sanayisini yakından tanımalarına imkan sağlandı. Gençler ülkelerine dönerek Jön Türkler adıyla bilinen topluluğu oluşturmuştur.

Sosyal hayatta kıyafet, görgü, nezaket gibi batı kültürü hakimiyet kurmuştur.

Batı kültüründe ordu, eğitim ve maliye gibi konularda yenilikler getirilerek örnek alınmıştır.

Osmanlı imparatorluğunun bakışı değişerek halkına söz hakkı tanımıştır.

Hukuk ve ticaret bakımından yenilikler sağlandı. Hukuk alanında mahkemeler kuruldu.

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.