Menu

Tarihte Matematikle İlgili En Önemli Buluşlar

Tarihe yön veren matematik buluşları insanlık ve gelecek için önemli rol üstlenmiştir.

Milattan önce tarihte önemli buluşlar olmuştur. Bunlar günümüzde kullanılmaktadır ve gelişime yön vermişlerdir. Matematik kelimesi ilk M.Ö 550 yılları civarında Pisagor okulunda kullanılmıştır.
Herodotos’un açıklmalarına göre matematik ilk mısırda başlamıştır.
Milattan sonra İskoçyalı John NAPİER Logaritma cetvelini icat etmiştir.
Fransız matematikçi Blaise PASCAL ilk toplama makinasını icat etmiştir matematik için bir devrim olmuştur. Meşhur Bernoulli teoremi ve binom dağılımı 1713 yıllarında ortaya atılmıştır.

Yorumlar
  1. osman Ocak 30, 2014 / Cevapla

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir