Menu

Tarihteki İlk Uygarlıklar Hakkında Bilgi

Tarihteki Uygarlıklar Kısa Bilgi

Bildiğimiz üzere tarihte pek çok medeniyet hüküm sürmüştür. Amerika’nın keşfinden sonra Meksika’da medeniyet kuran Aztek uygarlığı 15.yüzyılda kurulmuştur. Güney meksikayı istila edip kurulan Aztekler çok zengin ve güçlü bir imparatorluktu. Kendilerine ait takvim, alfabe ve dine sahiplerdi. İspanyollar tarafından yıkıldılar. And dağlarının yüksek kısımlarında kabile halinde yaşayan inka medeniyeti 15. Yüzyılda güçlü bir imparatorluk haline gelmiştir. Bugünkü peru, ekvador, Bolivya gibi ülkelerin bulunduğu yerde medeniyet kurmuşlardır. İnka medeniyetinin önemli bir özelliği ise 700 ü aşan ve farklı dilde konuşan pek çok etnik grubu bir araya getirmesidir. Verimli toprakları ve konumu yüzünden sık sık istilaya uğrayan Hint medeniyeti Hindistan’da kurulmuştur.MÖ 8.yüzyılda Arilerin gelmesiyle kast sistemi yayılmış ve toplumda sınıf farklılıkları başlamıştır.Gazneli Mahmutun Hindistan’a 17 sefer yapmasıyla İslamiyet yaygınlaşmıştır.Ariler tarafından yıkılmışlardır.Med ve Perslerden oluşan İran uygarlığı Satraplık denilen eyaletlere bölünmüş ve satraplar tarafından yönetilmiştir.Genellikle Zerdüşt dinini benimsemişler, Zerdüştlüğün özünü ise iyi ve kötülerin mücadelesi oluşturmuştur.İlk posta ve istihbarat örgütü İran’da kurulmuştur. Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan Mezopotamya’da uygarlık Sümerler ile başlamış, daha sonra akadlar, elamlar, babiller ve Asurlarla devam etmiştir.

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.