Menu

Toplumun Gelişmesinde Kültürün Önemi

Kültürün Topluma Etkileri

Kültür, gelenek ve görenekler, alışkanlıklar, geçmişten günümüze gelen örf ve adetleri kapsayarak kendisini göstermiştir. Kültür toplumun en etkili birimi olarak kabul edilir. İnsanların yaşam biçimleri ve gördükleri onları en iyi şekilde etkileyebilir. Her türlü değerin ufak bir etkisi olup bunlar hayatlarına yön vermelerini sağlar. Kültür tarihinde toplumsal değerler büyük önem taşır. Bunların oluşumunda bilim, sanat, ahlak v din gibi unsurlar vardır. Milletlerin kendilerine özgü kültürleri olup yaşamlarına devam ederler.

Farklı milletlere ait olan kültür zaman içersinde iletişim ve ticaret yönünden birbirlerine yakınlaşabilirler. Uzak doğuda bugün yemeklerde böcek tarzı şeyler kullanılıyorsa zaman içersinde batıya doğru ilerleyecektir. Toplumu bir araya getiren kültürler olup bütün halinde yaşamalarını sağlarlar. İlk olarak dilden dile dolaşarak sözlü kültür kendisini gösterip zamanla yazılı hale gelmiştir. Kültürün taşınması için ezbere dayalı değişebilir ve sürekli akış halinde olan bilgilerdir.

Kültür toplumların uygarlık birikimleridir.
Toplumun kendisi gösteren en doğal unsurdur.
Milletleri bir araya getiren unsurdur.

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.