Menu

Toprak Oluşumunu Etkileyen Faktörler

Toprak oluşumunda etkili olan temel yapılar iklim, anakayanın yapısı, zaman ve yer şekilleri ile oluşmaktadır.

Sıcaklık ve yağışlar toprağın oluşumunda önemli rol almaktadır. Anakayanın toprak halinde gelmesi için binlerce yıl gereklidir. Yer yüzünün şekillerine göre toprak oluşumuda etkilenir.

Bitki örtüsüne göre toprak türleride değişir.

Bitki Formasyonu

Toprak Türü

Ekvatoral Orman Laterit
Çöl Lös
Maki Kırmızı Akdeniz
Karma Orman Kahverengi Orman
Step Kahverengi Bozkır
Çayır Çernozyum
Tundra Tundra

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir