Menu

Türk Kültürünü Oluşturan Unsurlar Nelerdir

Türk Kültürünü Oluşturan Öğeler, Türk Kültürünü Oluşturan Unsurlar Hangileri

Türk kültürünü örf ve adetleri ile birlikte gelenekleri oluşturmuştur. Milletin ortak duygusal, miras, manevi duygularının bir araya gelerek oluşan terimdir. Bir ulusun kültürünü temel olarak yansıtan mutfak, yaşam şekli, düşünceleri, yaşamlarına kültür adıdır.

Türk kültürünü oluşturan temel unsurlar şöyle; din, dil, ekonomi, eğitim, sosyal kuruluşlar, gelenek ve görenekler, sanat, yemek kültürü, semboller, törenler ve tabulardır.

Türk kültüründe yer alan aileler göçebe bir yaşamla devam ederler. Doğu bölgelerimizde yaşayanlar törelere önem veriyor. Batı kısmı ise daha modern Avrupa kültürüne sahip olmaktadır. Eski zamanlara göre halen doğuda töreler önemle devam ediyor. Aile bağları oldukça geniştir en önemli manevi değerleri olmaktadır. Çalışan ve ailesini refah içersinde yaşatan bireylerdir.

Kültürümüzde Türklerin yeri önem olup göç nedeni ile birlikte bir çok değişik şivenin etkisinde kalır. Yemek kültürleri Karadeniz bölgesinden Marmara’ya kadar uzanabilir.

kültür

kültür

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir