Menu

Türkiye’nin Sanayi Özellikleri

Türkiye De Sanayi Özellikleri, Türkiye Sanayi Özellikleri Nedir

Sanayi bakımından ülkemiz gelişmiş ülkeler arasında yer alıyor, özellikle Marmara Bölgesi sanayi alanında lider konumda olmaktadır. Sanayi özelliklerini şöyle açıklayabiliriz

Sanayi daha çok tarıma bağlı olarak yapılır.
Milli gelirin üçte biri sanayi alanından gelen gelire oranlıdır.
Dışa satılan ürünlerin çoğu sanayi ürünleri olmaktadır.
Sanayi ile birlikte hammaddenin değer kazanmasına neden oluyor.
Sanayi ile tarım modernleşerek ürünlerde artış gözlemlenmiştir.
Sanayi işletmeleri değer kazanarak günümüzün önemli markaları haline gelmiştir.
Nüfus göçünün büyük bir kısmı sanayi alanlarının olduğu yerlere göç etmiştir.
Sanayi olarak ilk sırada dokuma, tekstil, makine ve gıda olarak gelmektedir.

Sanayi alanlarının yerleşim yerlerinin içersinde olmaması ile birlikte organize sanayi bölgelerine taşınmışlardır. Ticaretin merkezi olarak sanayilerde belirli yerlerde görev alıyor.

organize sanayi

organize sanayi

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir