Menu

Türklerin Anadolu’ya Geliş Sebepleri

Türkler Anadolu’ya Gelişinin Sebepleri, Türkler Anadolu’ya Neden Göç Etmişlerdir

Türklerin ana vatanı olarak Orta Asya gösteriliyor burada yaşanan sorunlardan dolayı Anadolu’ya doğru göç gerçekleştirmişlerdir. Medeniyetlere ev sahipliği yapmış topraklar değerli olduklarından dolayı bir arada toplanmıştır.

Karahanlılar ve Gazneli devletleri bölgeye hakim olduklarından dolayı Oğuz Türkleri devamlı baskı altında olmuştur. Nüfusları artması ile birlikte topraklar yetmediği gibi artık açılmaları gerekliydi. Yaşamak için yeni vadiler aramaya başladılar. Malazgirt savaşının olması ile birlikte Anadolu’ya geçiş yaparak burada genişlemeye başlamışlardır. Yapılan fetihler ile diğer kavimler uzaklaştırılmıştır.

Tuğrul ve Çağrı beyler ve Büyük Selçuklunun sultanları Oğuz Türklerine baskı uygulayarak Anadolu’ya göç etmelerine neden olmuştur.

İslamiyetin gaza ve ganimet anlayışı olması ile birlikte Rum ve Ermeni toprakları fethedilerek ganimetler dağıtılmıştır.

Anadolu’da bulunan devletlerin savaş içersinde olması halkı kendisine çekerek güçlenilmesi için önemlidir. Oğuzların buraya yerleşerek güçlenip ekonomilerinin gelişmesi sağlanmıştır.

türklerin anadoluya göçü

türklerin anadoluya göçü

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir