Menu

Türklerin Anadoluyu Yurt Edinme Sebepleri

Türkler Anadoluyu Neden Yurt Edinmişlerdir, Türklerin Anadoluyu Yurt Edinmek İstemelerinin Nedenleri

Türkler Orta Asya’da yaşamlarını sürdürürken göç etme gereğinde bulunarak Anadolu’ya doğru yolculuğa çıkmışlardır. Bu yolculuk sonucunda Anadolu’ya gelerek yurt olarak kabul ederek yerleştiler.

Oğuz Türkleri, Horasan ve Maveraünnehir bölgelerinde Karahanlılar ve Gazneliler tarafından baskı altında olmalarından dolayı insanlar yaşamlarını sürdürecek kadar toprak olmadığından dolayı yeni yurt arayışı içersinde girmişlerdir. Türkler Malazgirt savaşından sonra Anadolu’ya göç ederek gruplar halinde göç etmeye devam ettiler.

Büyük Selçuklu devletinin başında olan Tuğrul ve Çağrı beyler Oğuz topluluğunu Anadolu ya gitmeleri için göndermeleri.

Bölgenin tarımcılık ve hayvancılık için oldukça elverişli olması yaşamlarını sürdürebilmeleri için oldukça etkili olmuştur.

Rum ve Ermeni topraklarının fethedilerek İslamiyet’te kabul edilen ganimet anlayışına uygun olması.

Oğuz topluluğu mücadele etmek yerine göç etme kararı almıştır. Bölgenin yerlileri güney ve batı Anadolu kesimlerinde deniz kenarlarına yer almıştır.

türklerin anadoluya göçü

türklerin anadoluya göçü

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir