Menu

Türklerin Atası Kimdir

Türklerin Atası Kim, Türklerin Soyu Nereden Gelmektedir

Türklerin soyları Orta Asya’ya kadar dayanmaktadır bozkurtları olarak bilinen kabilenin bir parçası olmaktaydı. M.Ö 234 senesinde Tanrı olarak Oğuz adında bir oğul vererek dönemi en büyük devleti olan Çin etrafında yükselen bir cihanın temelleri atılacaktır. Kıtalara hükmedecektir mucizeler ile birlikte Türkler yükselerek yücelmiştir.

Kaynaklara göre Oğuz Kağan’ın Türk yiğidi olduğu gösterilmektedir. Doğduğu günde süt emmiş sonra bir daha asla süt emmemiştir. Oğuz Kağan henüz 7 yaşında ok ve yay ile avlanmaya gitmiştir. İsmi doğduğundan bir süre koyuldu karakteristik özellikler ile birlikte adına göre bir yiğit olmuştur. Oğuz kağan ve Mete Han aynı kişi olmaktadır babası ise Teoman olmakta. Çin kaynaklarında ise Oğuz Kağan yerine Mao-tun adı olarak kullanılıyordu.

Türklerin soyu Çin sınırları içersinde yükselmekteydi Oğuz Kağan (Mete Han) ve kabilesinin devamından gelmektedir.

oğuz kağan

oğuz kağan

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir