Menu

Türklerin Eserlerinde Daha Çok Hayvan Figürlerini Kullanmalarının Nedenleri Neler Olabilir

Türkler Hayvan Figürlerini Neden Kullanmışlardır, Hayvan Figürleri Kullanmalarının Nedenleri Nedir

Türkler tarih boyunca çeşitli olarak hayvan figürlerinden faydalanmışlardır. Anlatılmak istenilen efsanevi olaylar veya yaşanmış olaylar doğrultusunda çizimler yapılmıştır. Şaman inancı dönemde etkili olup hayvanlar figürleri sıkça kullanılmıştır.

İnançlara göre figürler farklı anlamlar taşımaktadır. Bazı hayvanların özel güçleri olduklarına inanılırdı ve diğerlerinden daha yoğun olarak kullanılıyordu.

En çok kullanılan semboller arasında kartallar olurdu güç ve kudreti simgelediğinden dolayı inançları doğrultusunda mezarlık taşlarına dahi yapılırdı. Kutsal güçlerin olduğuna inandıkları bir çok hayvanlar bulunurdu aslanlar, kaplanlar figürleri de devamlı eserlerde yer almıştır.

Orta Asya’da hayatlarına devam eden Türkler avcılık konusunda oldukça iyi olmuşlardı. Hayvanları her yere resmederek efsanevi çizimlerde bulunulurdu.

hayvan figürleri

hayvan figürleri

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir