Menu

Türkünün Özellikleri Maddeler Halinde

Türkülerin Özellikleri, Türkünün Özellikleri Liste

Türküler Türk tarihinin önemli mirasları arasında olmaktadır. Söz ve genelde kullanılan saz eşliğinde dile getirilmiştir. Sözleri söyleyen kişi Türkücü denmektedir. Hece ölçüsü ile birlikte olup nakaratlar sayesinde tekrarlanır.

Türkler anonim olmaktadır. Bu hale gelmesi geçmişte gurbet, göç, gezginlik ve kitle iletişimin kullanılması büyük bir etkisi oldu.

bent ve bağlantılar halinde uyaklar bulunur.

Kendisine özgür ezgilere yer verilmiştir.

Aşk, memleket, yurt, tabiat, sevgi konuları işlenerek yazılır.

Hece ölçülerinde 7,8 ve 11’li hece ölçüleri kullanılır.

Bazıları koşma şeklinde yazılır.

Türkler dörder mısra ve bentlerden oluşmaktadır.

Türküler kafiyeli olup “aaab cccb dddb”, “aaabb cccbb dddbb” veya “aaabcc dddbcc eeebcc” şeklindedir.

Ait oldukları bölgelerin isimlerini almışlardır.

Türküler yazıldıktan sonra dilden dile dolaşarak sahibi unutulur. Ülkemizde kısa sürede yazılmaktadır. Türkü kültürü bir yerden başka yere giden kişiler bunun yaygınlaşmasını sağlamaktadır. Anonim özelliği kazanmaktadır.

türküler

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.