Menu

Ülke Yönetiminde Tek Kişinin Söz Sahibi Olmasının Sakıncaları Neler Olabilir

Ülke Yönetiminde Tek Kişinin Söz Sahibi Olmasının Tehlikeleri, Ülke Yönetiminde Diktatörlüğün Sakıncaları Nedir

Ülke yönetiminde tek bir kişi tarafından idare edilip söz hakkı sahibi olunması diktatörlük olmaktadır. Önceki zamanlarda bugüne kadar böyle yönetimler devrilerek yerine Cumhuriyet kurulmuştur. Tek kişi tarafından yönetilmesi insanların gelişmesini engellediği gibi onlara hizmet ulaşmasını engeller.

Devlet yönetiminde tek bir kişinin sözü geçmesi ne dersem o olur gibi kararlar verir halkın huzuru kalmayacaktır. Kanunlardan ve yasalardan üstün olan sözü istediğine göre kararlar verip herkesi korkutabilir. Ülkenin huzur ve refahı hiç kalmayacaktır.

Demokrasinin olmadığı ülkede halk kendisini ezilmiş hisseder canını koruma pahasına her verilen emri kabul eder. Bir ülkenin yönetiminde demokrasi gereklidir halk kendisini yönetecek kişileri kabul ederek yönetmelidir. Günümüzde bunlardan biriside Suriye yönetimi olup halk ile yönetim arasında çıkan çatışmaların boyutuna baktığımızda ulusal bir tehdit olarak algılanabiliyor.

diktatörlük

diktatörlük

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir