Valinin Görevleri Nelerdir

Valiler, il idari amirleri olarak devleti temsil eden en yetkili kişilerdir. Valilerin atamaları içişleri bakanlığınca yapılmaktadır. Bakanlar kurulunun kararı doğrultusunda Cumhurbaşkanı’nın onayının ardından atamalar gerçekleştirilir. Vali illerdeki devleti temsilen yetkili kişilerdir.

Devleti temsilen illerde düzenlenen resmi törenlere katılarak devleti temsil etmek.

Başkanlıkların ve şehir idari kuruluşların başkanlığını yapmak.

İldeki kuralların ve devletin verdiği programlara uygular ve denetler.

Devletin düzenli olarak çalışması için illerde gerekli çalışmalar yürütür.

Bulunduğu ilin her açıdan idari denetlenmesi, düzenlenmesinden görevli kişidir.

Kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümetin kararlarını uygulatmak için yetki kullanma, görevleri yerine getirebilmek için emir çıkarmak.

İl yönetiminde vesayet yetkisini kullanma hakkına sahiptir.

Vali görevli olduğu ilin askeri komutanı ve amiri konumundadır. OHAL gibi durumlarda illerde tüm yetki valilerdedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here