Yıldızların Kayması Nasıl Olur

Eski çağlardan beri gökyüzünü seyreden insanoğlu, gökyüzünde ilgi çekici olaylarla karşılaşmıştır. Bunlar arasında en sevilen olaylardan birisi de yıldız kaymasıdır. Yıldız kayması adı verilen olaylardan bu kadar bahsedilmesinin sebebi çıplak gözle izlenebiliyor olmasından kaynaklanır. Teleskop gibi hiçbir gözlem cihazı kullanılmadan yıldız kaymaları gözlenebilmektedir. Ancak “yıldız kayması” adı verilen bu olayın yıldızların hareketleriyle pek de ilgisi yoktur.

Yıldız Kaymasının Sebebi Nedir?

Bu olaya verilen isme bakılınca uzayda bir yıldızın hızlı şekilde yer değiştirmesi anlamı çıkarılabilir. Ancak gerçekte durum biraz farklıdır. Yıldız kayması ismi verilen olay aslında dünya atmosferinde görülen meteor yağmurudur. Dünyanın çekim alanına giren bir göktaşı atmosfere girdikten sonra sürtünme kuvvetine maruz kalır. Sürtünme kuvveti sonucu oluşan yüksek sıcaklık zamanla göktaşının yanmasına neden olur.

Bu Olayda Yıldızlar Dünyaya mı Düşer

Pek çok göktaşı dünya yüzeyine ulaşamadan yanarak bu şekilde yok olmaktadır. Yani atmosferdeki sürtünme kuvvetinin dünyayı göktaşlarının yıkıcı etkilerinden koruduğu söylenebilir. Çünkü bir göktaşı atmosfere girdiğinde olduğu boyutuyla dünya yüzeyine düşerse büyük kraterlerin oluşmasına yol açabilir. Hatta bazı göktaşları geniş alanlarda sarsıcı etkilere yol açabilecek büyüklüktedir. İnsanlar gelişen teknolojiyle; yıldızların kayması nasıl olur? Sorusuna cevap bulabilmiştir; Kuyruklu yıldızların peşine takılan meteor parçaları, dünyanın yakınından geçerken gezegenimizin çekim alanına kapılmakta ve böylece atmosfere giriş yapabilmektedir.

Her 33 yılda bir dünyamız Leonids adı verilen meteor kuşağına girmektedir. Bu dönemlerde çok sayıda meteor parçası dünya atmosferine girerek yıldız yağmuru adı verilen seri yıldız kaymalarından oluşan olaylara neden olur.

Yıldız Kaymasının Farklı İnanışlara Etkisi

İnsanlar tarih boyunca yıldız kaymalarına dair farklı inançlar ortaya atmıştır. Pek çok mitolojide yıldız kayması olayına dair hikâyeler ve inanışlar yer alır. Eski zamanlarda yıldız kayması gören insanlar tanrılar arasındaki haberleşmeye, savaşlara ya da şenliklere tanık olduklarını düşünmüşlerdir. İnsanlar bu parıltılı hareketliliğin diğer gezegenlerdeki canlılardan gönderilen mesajlar olduğuna da uzun yıllar inanmışlardır. Günümüzde de tanık olunan bir yıldız kayması sırasında tutulan dileğin yerine geleceği inanışı yaygındır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here