Menu

Zitvatorok Antlaşmasının Önemi ve Maddeleri

Zitvatorok Antlaşmasının Maddeleri Nelerdir, Zitvatorok Antlaşmasının Önemi Nedir

Zitvatorok antlaşması ile birlikte uzun yıllar boyunca Osmanlı Avusturya arasında yapılan savaşın sonlanmasını sağlamıştır. Tarih boyunca 15 yıllık bir dönem içersinde gerçekleşti. Barış imzalanması gerekliydi iki tarafta çok yıpranarak bölgesel güç olmaktan uzaklaşmışlardır. Osmanlı, Avusturya ve Macaristan arasında antlaşma imzalanmıştır. Padişah I. Ahmet ve Avusturya’yı temsil edecek olan Arşidük Matthias arasında Ertergon-Komorin sınırları içersinde olan Zsitva arazisinin Tuna nehrinin döküldüğü bölgede Zitvatorok Antlaşması imzalanarak barış sağlandı.

Antlaşmanın Maddeleri
Eğri, Ertergon ve Kanije kaleleri Osmanlı devletinin himayesinde kalacak, Rop ve Koman kaleleri ise Avusturya himayesinde olacaktı.

Avusturya bir kere 200.00 altın olarak savaş tazminatı verecek.

Osmanlı padişahları Avusturya İmparatoruna hitap şekli Roma İmparatoru unvanı dahilinde olacaktı.

Avusturya, Macaristan için her yıl ödediği 30.000 vergi kaldırılacak.

Antlaşma Osmanlı devletinin lehine olarak görülse dahi artık eskisi kadar güçlü olmadığı gibi siyasi üstünlüğü sona ermişti. Gücünü kaybetmesi ile birlikte uzun zaman boyunca sefere çıkamayacaktı.

zitvatorok antlaşması

zitvatorok antlaşması

Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir