Okul

Artuklular Hakkında Kısa Bilgi

Artuklular beylik olarak güneydoğu Mardin, Hasankeyf ve Harput bölgelerinde 1102-1409 yılları arasında var olmuş Oğuz Türkmen beyliklerindendir. Adını Türkmen beyi olan Artuk Bey’den almıştır 1086 yılında Kudüs fethinden sonra burada aynı yıl vefat etmiştir. Haneden ayrılarak 1092-1232 Hasankeyf, Diyarbakır 1104-1408, Mardin ev Harput 1185-1233 aralarında hüküm sürdü.

Siyasi olarak Artuklular zamanla güçlenerek Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun zayıflamasından faydalanarak siyasi birlik olma yolunda adım atmıştır. Haçlı Seferlerine karşı kazandıkları savaş gelişmelerini sağlamıştır.

Selçuklu devletinin egemenliği ve Abbasi halifelerinin dini nüfuzunu kabul ederek bağımsız bir devlet kurmuşlardır. Devleti haneden Artukoğulları aynen görülüyordu.

Çöküş dönemi Moğol istilasından sonra Anadolu da kurulan Türk beylikleri (Akkoyunlu ve Karakoyunlu) baskısı olmuştur.

Haçlı seferlerinden sonra gelişen Artuklular zengin bir hanedandı. Artuk bey vefatından sonra beylik zamanla dağılmaya başlayarak yıkılma sürecinde yer almıştır.

artuklar
artuklar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu