Astrolojinin Çıkış Noktası Nedir

Geleceği bilme isteği, fallar, kehanetler her dönemde insanoğlunun ilgisini çekmiştir. Özellikle, büyük imparatorların hüküm sürdüğü uygarlıklarda, kendi rütbelerini korumak için çok sık bu yöntemlere başvurduğunu, her devletin inancına göre yanında bir kahin, falcı, büyücü vs. bulundurmasında anlayabiliriz.

Günümüzdeki astrolojiyi tam yansıtmasa da bu konuda bulunan ilk yazılı kaynak, Asur ve Babil medeniyetlerine aittir. Mezopotamya sınırları içerisindeki bu medeniyetlerde gelecek felaketleri önceden öğrenip, tedbir almak veya bilinçlenmek adına astroloji kullanılmıştır.

Günümüz Astrolojisi

Günümüzde kullanılan astrolojinin esas temeli ise eski yunanlara dayanmaktadır. Bu dönemde gelecekten haber verilmezdi, Eski Yunanların Mezopotamya uygarlıklarından etkilenmesiyle iki bilimi karıştırarak şimdiki astrolojinin temellerini oluşturmuşlardır. Bu dönemde Geometri Bilimi, gökteki cisimlerin işleyişi açıklamakta kullanılmaktaydı. Bir de dillere pelesenk olmuş ‘müneccim misin? Nereden bileceksin?’ sözü astroloji ilminden gelmektedir. Osmanlı hanedanları yanlarında astroloji ilminden yararlanmak için müneccim ünvanı verilen kişileri bulundururlardı.

Astrolojinin Çıkış Noktası Nedir?

İnsanoğlunun fıtratı inanmaya odaklıdır. Bir yaratan olduğuna, her şeyin kendiliğinden olduğuna, dinlerin peygamberlerle taçlandırıldığına veya kendi içlerindeki kişilerin son peygamber olduğuna. Bütün insanlarının herhangi bir şeye inanmadığı bir toplum günümüze kadar görülmemiştir. İnsanoğlu her seferinde, bir yaratıcı olduğu ya da olmadığı konusunda tercihler yaparak hayatlarına yön vermiştir.

Oluşan ilk topluluklardaki yazılı metinlere ve bulgulara bakılarak genelde gök cisimlerine, yıldız ve gezegenlere, putlara tapma çok sık görülmektedir. Gökyüzünün erişilmez noktada olması yaratıcının hep yukarıda aranmasına sebep olmuştur. Oluşan ilk toplumlarda, gökyüzü ve gök cisimlerinin hareketlerine göre hayat şekillenmiş, buna dayalı bazı gelecek hareketleri tahmini, yıldızlara bakılarak yer olayları üzerindeki etkiler belirtilmiş ve bununla bağlantılı olarak gelecek tahminleri yapılmıştır. Yıldız hareketlerine göre haritalar çıkartılmış, zamanla kehanetler fala dönüşmüştür. Dönence zamanlarında doğan insanların element özellikleri, karakter yapıları zamanla astroloji ilminin gelişmesiyle günümüze kadar gelmiştir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here