Okul

Atatürk’ün Yaptığı Yenilikler

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’in muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için bir çok alanda yenilikler yapmıştır. İnkılaplar, devrimler ve Atatürk’ün ilkeleri doğrultusunda ülkenin temelleri sarsılmaz şekilde kurulmuştur. Anayasal olarak yenilikler güvence altına alınarak ülkenin geleceği korunmuştur. Cumhuriyet döneminde yapılan yenilikler 1923 – 1938 yılları arasında Atatürk’ün öncülüğünde olmuştur. Bu yenilikler siyasi, iktisadi, iradi, sosyal ve kültürel alanlarda yapılmıştır.

Atatürk’ün yaptığı yeniliklerin kronolojik olarak sıralaması:

Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
Cumhuriyet’in İlanı (29 Ekim 1923)
Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)
Eğitim ve Öğretimin Birleştirilmesi (1924)
Mecellenin Kaldırılması (1924-1937)
Şapka Kanunu (25 Kasım 1925)
Kılık Kıyafette Değişiklik (1925-1934)
Takvim, Saat ve Ölçülerde Değişiklik (1925-1935)
Medeni Kanun Kabulü (1926)
Türk Kadının Siyasi Haklara Sahip Olması (1926-1934)
Kabotaj Kanunu (1 Temmuz 1926)
Harf Devrimi (1 Kasım 1928)
Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934)
Laiklik İlkesinin Anayasaya Eklenmesi (1937)

ataturkun yaptigi yenilikler

Siyasi Alanda Yapılan Yenilikler
TBMM’nin Açılması
Türk milletinin temsilcilerinin katıldığı ilk meclistir. Türk halkının egemenlikte söz sahibi olduğunu gösterir. 23 Nisan her yıl bayram kabul edilerek gelecek nesillere bırakılan en büyük mirastır.

Anayasa’nın Kabulü
20 Ocak 1921’de ilk anayasa onaylanarak kabul edilmiştir. Anayasa ülkenin yönetimini, yasama ve yürütme gücünü, kanunları ve görevleri belirleyici unsurlar yer almaktadır.

Saltanatın Kaldırılması
Milli mücadele döneminde itilaf devletleri ile beraber hareket eden Osmanlı yönetimi ülkenin geleceğini tehlikeye atmıştır. Osmanlı yönetimi düşmanla iş birliği yaparak ayaklanmalara yol açmıştır. 1 Kasım 1922 tarihinde saltanat kaldırılmıştır.

Cumhuriyetin İlanı
Saltanatın kaldırılması ve yerine TBMM’nin öncülüğünde yeni devlet kurulmuştur. 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet ilan edilmiştir.

Halifeliğin Kaldırılması
Saltanatın kaldırılmasından sonra Albülmecit Efendi halife seçilir. Eski rejim yanlıları ilke Cumhuriyet yönetimine tehlike oluşturmaya başlamıştır. Ayaklanmalar ve cumhuriyete yönelik kışkırtmalar sonucunda 3 Mart 1924’de halifelik kaldırılmıştır.

Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesi
Osmanlı döneminde kadınların seçme ve seçilme hakları yoktu. Cumhuriyet kurulması ile birlikte yapılan yeniliklerden biri kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi olmuştur. 1930’da belediye seçimlerinde seçmen, 1933’te köylerde muhtar seçilme, 1934’te milletvekili seçme ve seçilme hakları verilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu