Demode Ne Demektir

Demode kelimesi, dilimize Fransızcadan geçmiş eski bir kelimedir. Modası geçmiş anlamına gelen demode, önceleri moda terimi olarak kabul görmüştür. Daha sonra ise genele sirayet ettirilerek geçerliliğini yitirmiş, kullanım ömrünü doldurmuş ya da artık kullanım süresinin sonuna gelinmiş gibi kavramları açıklamak için de sıklıkla kullanılır olmuştur.

Moda Tabiri Olarak Demode

Modanın, günün gerekleri ve dönemsel ihtiyaçlar nedeni ile çok fazla değişkenlikler gösterdiği herkesin malumudur. Belli dönemlerde herkes tarafından rağbet görülerek moda olarak tabir edilen bazı giysi veya aksesuarlar, bir müddet sonra cazibesini yitirerek artık eskisi kadar ilgi görmemeye başlarlar. İşte bu durumdaki metalar için demode tabiri kullanılmaktadır. Modası geçen ve insanlar tarafından eskisi kadar özenilmeyen her şey için demode olmuş denilebilecektir. Moda dünyasında, takip edilen tarz ve stiller için moda denmeye devam edilir; oysa tam aksi olup artık ilgi çekmeyen şeyler ise demodedir.

Bazı kelimeler, o kadar beğenilir ki yabancı kelime de olsa dillere iyice yerleşirler. Bazı kelimeler de, bir sektöre ait iken daha sonra genele yayılarak kullanılırlar. İşte demode kelimesi, yukarıda belirtilen iki tanımlamaya da uymaktadır. Zira demode kelimesi, yabancı bir kelime olmasına rağmen, dilimize yerleşmiş ve oldukça yaygın kullanılan bir kelime olmuştur. Ayrıca, çıkış yaptığı ve kullanıldığı sektör moda olmasına rağmen daha sonra hayatın diğer alanlarında da kullanılır hale gelmiştir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here