Din ve Ahlak Nedir

Din insanların kendilerini ve evreni yaratan yüce yaratıcıya inanma yolları ve bu yolda yaptıkları ibadetlerin bütünüdür. İnsanlar yaratıcıya çeşitli dinler yolluyla ulaşmaya çalışırlar ve ibadet ederler. Dinler genel anlamda tek tanrılı ve çok tanrılı olarak ayrılabilir. İslam, Hıristiyanlık ve Musevilik tek tanrılı en büyük ve yaygın dinlerdir. Çok tanrılı dinlerde ise birden fazla tanrı ve tanrıçanın dünya ve evrende hüküm sürdüğüne inanılır. Eski Roma inançları gibi dinler örnek gösterilebilir.

Ahlak ise insanların söz ve davranışlarında iyi ve doğruya yönelmesidir. Bu anlamda belli örf, adet ve din kurallarına uyulur. Bu bakımdan din ve ahlak bir birleriyle ilişkilidir. Çünkü dinler insanları iyi ve doğruya doğru yöneltir ve kötüyü yasaklar ya da bu konuda insanları uyarır. Örneğin dedikodu yapmak ahlaksız bir davranışken komşulara yardım etmek güzel ahlak örneğidir.

Ahlaklı insan yalan söylememeli, hırsızlık yapmamalı ve çevresine iyi davranmalıdır. İlahi dinlerin hepsi de bunları öğütler. Tersini yani yalan söylemeyi, hırsızlık yapmayı ve kötü davranışları yasaklar bunları yapan kişiler toplum içerisinde ahlaksız olarak nitelendirilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here