Dünyanın En Uzun Nehri Hangisidir

Genel kültür yarışmalarında sıkça sorulan “en” sorularından biri “Dünya’nın en uzun nehri hangisidir?” Peki, bu nehir nerelerden geçer, ne kadar genişleyebilir, ismi nereden gelmektedir ve içinden geçtiği bölgeye katkıları nelerdir öğrenelim.

Dünyamızda 1000 kilometre ve üstü uzunluğa sahip toplam 165 tane nehir bulunur. Bu nehirlerin önemli bir kısmı Asya Kıtası’nda yer alır. Dünya’nın en uzun nehri ise 6.853 kilometrelik uzunluğuyla Nil Nehri’dir. Afrika’nın üçte birine uzanır. Beyaz Nil, Mavi Nil ve Atbera isminde üç ana kolu vardır. Afrika’da bulunan Victoria gölünden köken alır ancak Victoria gölünün güneyinde yer alan Kagera Nehri’nin uzunluğu da Nil Nehri’ne ekli olarak kabul edilir. Tanganyika, Uganda, Sudan’dan geçer ve Bahrelgazal Nehri’yle birleşir. Böylece Beyaz Nil adıyla anılmaya başlanır. Beyaz Nil Hartum’dan gelen Hartum’da Mavi Nil adındaki kolla birleşir  ve 250 metrelik devasa çağlayanlarla Mısır topraklarına ulaşır. Mısır’ı boydan boya geçerek çeşitli kollara ayrılır. Son büyük kolu ise Atbera’dır. Atbera Hartum’un kuzeydoğusunda yer alır. Sonrasında kuzeybatıya ilerler. Kuzeybatıya yolculuğunda geniş bir S harfi çizer. Bu sırada üç çağlayanı geçer ve Nasır Gölü’ne ulaşmış olur. Nasır Gölü’nü Assuan Barajı oluşturmaktadır. Bu önemli barajı geçtikten sonra Mısır’ın içinden kuzey yönünde ilerleyişini sürdürür. Son olarak ise Kahire yakınlarında yer alan Nil Deltası ile Akdeniz’e dökülür.

Genişlik

Mısır’dan başlayıp Akdeniz’e değin uzanan bu devasa nehrin genişliği de yer yer değişmektedir. Nil Nehri Asvan bölgesinde 500 metrelik genişliğe sahipken Kahire bölgesinde genişlik 2 kilometreye ulaşır. Su baskınlarıyla ise bu bazen 20 kilometreye kadar uzanır. Ayrıca Nil Nehri’nin debisi 2.830 m³/s ve havza alanı: 3.400.000 km² ‘dir.

Etiyolojisi

Nil ismi Yunanca Neilos kelimesinden gelmektedir. Neilos Yunancada “nehir yatağı” anlamına gelir. Antik Mısır’da nehrin adı İteru’dur. İteru “büyük nehir” demektir. Kıpti dilinde ise Nil Nehri’nin ismi Piaro ya da Phiarodur ve bu kelime de yine “nehir” manasına gelir.

Afrika’ya Katkıları

Nil Nehri Afrika için büyük önem taşımaktadır. Susuzluğun büyük bir problem olduğu bu topraklarda Nil Nehri de çevresindeki bölgelerin kuraklığına çare olmuş ve çağlar boyunca buralarda önemli medeniyetlerin kurulmasına zemin hazırlamıştır. Eskiden olduğu gibi günümüzde de Mısır’ın yüksek nüfuslu bölgeleri bu nehir etrafında bulunur. Assuan barajı başta olmak üzere birçok baraj ve kanal kaynağını Nil Nehri’nden alır. Bölge halkı aynı zaman taşımacılıkta da nehirden yararlanır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here