Sorular Cevaplar

Dünyayı Kirleten Etkenler Nelerdir

Dünyamız yüzyıllar boyunca insanoğlunun nüfusu artması ve gelişimi sonucunda kirlenmeye başlamıştır. Kirlilik her geçen gün artarak canlı yaşamını tehdit eder seviyeye geldi. Nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması sanayileşmenin büyümesine ve kirliliğin artmasını tetiklemiştir. Çevresine karşı duyarsız kalan insanlar yüzünden kirlilik git gide artış gösterdi. İnsanların ve doğadaki canlı yaşamlarını tehdit etmeye devam etmekte. Bilimin gelişmesi insanlığın geleceğini daha da karartmıştır.

Hava, su ve toprak etkilenirler. Havadaki kirlilik yağmurlarla birlikte yeryüzüne inmesiyle su ve toprak etkilenir. Doğanın ve doğadaki canlıların zarar görmesi durumunda bütün canlılar olumsuz etkilenir. Toprağın yapısı bozulur.

Dünyayı kirleten etkenler başlıca şunlardır;

Zehirli maddeler: Kimyasal gazlar, sanayi merkezlerinden dışarıya atılan zehirlerden oluşmaktadır.
Petrol ve petrol ürünleri: Petrol çıkartılarak ortaya çıkan kirlilik atmosferimize zarar vermekte. Motorlu araçların kullanımı sonucunda kirlilikte artmıştır.
Evsel ve kentsel atıklar: Evde biriken çöp olarak isimlendirdiğimiz atıklardan oluşmaktadır.
Gürültü: Araçlar, eğlence merkezlerinden çıkan gürültünün çevreye verdiği kirliliktir.
Endüstriyel atıklar: Sanayi, fabrika, üretim yerlerinden ortaya çıkan atıkların doğaya zarar vermesi.
Radyoaktif maddeler: Nükleer enerji üzerine yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan radyoaktif maddelerin doğada canlılara zarar vermesi.

kirlilik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu