Ege Bölgesinin Yüzey Şekilleri

Ege Bölgesi’nin yüzey şekilleri diğer bölgelerden farklılık göstermektedir. Bu bölgede dağlar denize dik uzanır. Bölgenin batı kısmında doğu – batı yönlü dağlar denize dik bir şekilde uzanır. Dağlar arasında çöküntü ovalar da bulunmaktadır. Bölgenin yer şekilleri orojenez kırılmalarla oluşmuştur. Kırılma zamanında yükselen kısımlar Horst’u (dağ), çöken kısımlar ise Graben’i (ova) oluşturmuştur. Diğer bölgelerle karşılaştırdığımızda kırılmalarla horst ve graben oluşumunun en fazla olduğu bölgelerimizdendir. Bölgedeki horst ve grabenleri şöyle sıralayabiliriz:

Horstlar: Bozdağlar, Menteşe Dağlar, Aydın Dağları, Kaz Dağı, Yunt Dağı ve Madra Dağı.
Grabenler: Büyük Ve Küçük Menderes, Gediz, Bakırçay.

Ege Bölgesinin Yeryüzü Şekil Özellikleri

Ege bölgesinde iç kesimlere doğru gidildikçe yükselti artmakta ve dağların yönü değişmektedir. Bölgedeki en önemli düzlük ise Yazılıkaya Platosu’dur. Bölgede girinti ve çıkıntı fazladır. Bu sebepten birçok koy ve körfez oluşmuştur. Bunlar; Edremit, Dikili, Çandırlı, Güllük, Kuşadası ve Gökova olarak sayılabilir. İç kesimlere ulaşım kolay olduğundan deniz etkisi iç kesimlere kadar ulaşabilir. Kıta sahanlığı ise geniş olup, kıyıdan 200 metreye kadar derinliğe sahiptir. Denize ulaşan akarsular döküldükleri yerde deltaları oluşturmaktadır. Böylece Menemen ve Menderes Delta Ovaları oluşmuştur. Bölgenin yapısında fay hatları çok fazla olduğundan deprem riski yüksektir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here