Eleştiri Nedir Özellikleri

Her türlü sanat, bilim, teknoloji dalı veya bir durum hakkında başkası tarafından yapılan yoruma eleştiri denir. Eleştiri en çok sanat dallarında kullanılan bir yazım türüdür. Bir eser incelendikten sonra onun olumlu veya olumsuz yanları yazıya dökülür. Eleştiri yalnız olumsuz yanların yazılması değildir. Eleştiri objektif bir bakış açısıyla esere veya duruma yaklaşılmasını gerektirir. Bu şekilde sanatçı veya eleştirilen olgunun sahipleri kendilerini geliştirmek adına daha çok çaba sarf ederler. Eleştiri bu anlamda sanatta hatta bilimde gelişmenin kaynağıdır. Eleştiri yazısı hakkında kısa bir örnek:

“Sanatçı bu resminde kübik şekiller kullanarak eski çalışmalarını tekrar etmiş.”

Eleştirinin başlıca özellikleri:

– Eleştiri olgusu iyi incelenmeli konu hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.

– Eleştirilen olguya veya sanatçıya objektif yaklaşılmalı kişisel duygular araya katılmamalıdır.

– Eleştiri olgunun zamanına, kullanılan tekniğe ve imkanlara göre yapılmalıdır.

– Eleştiri yapmadan önce konu hakkında tarihsel veya bilimsel bir gelişim süreci bilgisine ihtiyaç vardır.

– Eserin iyi yanları, eksik yanları, eklenebilir özellikler gibi konulara ayrıntılı bir şekilde inilmelidir.

– Eleştiri yazısı anlaşılabilir dille yazılmalıdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here