Endüstriyel Atık Nedir

Geri dönüşüme uygun olan endüstri sektöründe daha evvel işlenmiş ya da kullanılmış ürünlerin, arta kalmış kısımlarına endüstriyel atık denir.

Bu atıklar entegre yöntemiyle geri dönüşüm yapılarak, piyasaya yeniden kazandırılmak isteniyor. İnsan sağlığını önemli ölçüde tehdit eden daha önce işlenmiş bu malzemelerin, piyasa içi dönüşüm yapılma amacı, oluşturduğu tehlike boyutunu en aza indirgemektir. Ekosistem üzerinde de olumsuz etki yaratan endüstriye atıklar, havaya, suya ve doğaya vermiş oldukları zararlardan ötürü çevre kirliliğine neden olurlar.

Çevreyi kirleten atıklar, eğer önlem alınmaz ise canlılar ve doğa üzerindeki yıllarca var olan dengeyi altüst ederek, dönülmesi zor bir sürece neden olabilir. Tarımdan kopup sanayileşen bir toplum için, ekolojik dengenin ayarının iyi yapılmaması demek, ileri ki dönemde büyük sıkıntılar yaşanacak demektir.

Endüstriyel Faaliyetlere Önlem Alınmazsa

İnsan sağlığını en fazla tehdit eden endüstriyel atıklar, içeriğinde solvent bulunan bileşikler ve asittir. Bunlar doğada uzun süre yok olmayan maddeler olduğu içinde, ilk dönüşmesi gerekenlerdendir. İkincil hammadde oluşumuyla, atık çöp miktarını aza indirip zararlı olanların etkisini minimum ölçüde tutmaktır. Böylece ekonomiye de katkıda bulunan geri dönüşüm sayesinde, doğal kaynakların zarar görmesinin de önüne geçilmiş olunur. Endüstriye atıkların oluşma sebebi bazen de, yaşanan teknoloji alanındaki gelişmelerden ötürü kullanılmayan, piyasadan kaldırılan ürünlerden de kaynaklanabilir. Böyle durumlarda ürünü tekrar piyasaya kazandırmayı hedefleyen firmalarla iletişime geçmek, daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here