Endüstriyel Atıkları Yok Etme Yöntemleri

Endüstrinin hızla gelişmesi insanoğlunun gelişimine pozitif yönde katkı sağlarken, aynı zamanda da doğal dengelerin bozulmasına yol açabilmektedir. Teknolojinin gelişmesi ile paralel olarak gelişme gösteren sosyal ve ekonomik kalkınma, beraberinde doğal kaynakların ciddi şekilde tahrip edilmesine ve zararlarından kurtulmanın güç olduğu endüstriyel atıkların açığa çıkmasına sebep olabilmektedir.

Tüketim ve üretime bağlı olarak sınırları belirlenen faydalanma eşiğinin, bu değişkenlere oranla genişleyip daraldığını söylemek mümkündür. Tüketimin ve üretimin artmasıyla kimyasal madde kullanımı da artmaktadır. Kimyasal maddelerin kullanımının artması ile biyosfere karşı ciddi bir tehdit teşkil eden ve ziyadesiyle mühim bir konu olan; ‘ tehlikeli atıkların varlığı ve etkisi sorunsalı’ eskisinden daha somut olarak karşımıza çıkmaktadır.

Günümüz gelişmiş örgüt ve kurumlarının çok duyarlı davrandığı ve bu ülkü uğruna birçok program ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yapıldığı çok önemli bir başlık vardır. Bu başlık ‘Tehlikeli Atık Yönetimi’dir. Bu alanda oldukça fazla uluslararası düzenlemeler yapılmaktadır. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, OECD gibi uluslararası arenada ciddi prestij sahibi bölgesel ve küresel örgütler bu konu üzerini ciddi çalışmalar yapmaktadır.

Dünyada açığa çıkan tehlikeli atıkların yaklaşık %85’i sanayileşme sürecini tamamlamış ve günümüzde gelişmiş olarak nitelendirilen ülkeler tarafından üretilmektedir. Buna oranla tarihte bu sorunla en çok uğraşan ülkeler de bunlardır.

Bu güne kadar 53 ülkenin imza attığı ve 183 ülkenin de destek verdiği ‘Basel Sözleşmesi’ne göre devletler tarafından daha az atık üreten teknolojilerin kullanımına yönelik adımların atması, temiz üretim teknolojilerini yaygınlaştırmaya çalışılması, tehlikeli atık üretiminin kontrol edilmesi ve yasa dışı trafiğinin engellenmesi için deniz kirliliği takip ve inceleme merkezleri kurulması, ülkeler arası dayanışma ve bilgi akışının geliştirilmesine yönelik adımlar atılması, petrol tankerleri örneğinde görüldüğü gibi atık kirliliğinin yol açtığı ani felaketlere karşı acil yardım merkezlerinin kurulması gerekmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here