Eti Yenmesi Haram Olan Hayvanlar

İnsanın hayat serüveninin devamı için bazı temel ihtiyaçları vardır. Bunların başında yemek yeme ihtiyacı gelir. Çevremize şöyle bir baktığımızda insanın belki de saymaya bile güç yetiremeyeceği kadar yiyeceğe sahip olduğunu görürüz. Fakat İslam dinine göre yiyeceklerin bir kısmı helal değildir. Kur’an ve hadislerle bu haram gıdalara dikkat çekilmiştir. Özellikle Maide suresinde hayvanlar ile ilgili haram olan hususlara yer verilmiştir.

Mezhepler arasında haram olan hayvansal gıdalar konusunda görüş ayrılıkları var.

Diyanetten gelen açıklama göre genel olarak yabani sığır, geyik, manda, çekirge gibi hayvanların etleri helal, pençeli ve yırtıcı hayvan etleri haram sayılıyor. Maliki mezhebine göre at, kırlangıç, kartal, karga, kurbağa, kaplumbağa, timsah gibi hayvanları yemek helalken Hanefi ve Şafilerde haram kabul edilir.

Hadislere bakıldığında haram gıdaların kriterleri genişliyor.

Haram olan hayvansal gıdalar konusunda Hz. Muhammed’in birçok hadisi vardır. Hadisler incelendiğinde genel olarak;
-Köpek dişi olan yırtıcı olan hayvanların etleri
-Tırnak ve pençeleriyle avlanan yırtıcı kuşların etleri
-Yaratılış bakımından pis olan hayvanlar
-Allah’tan başka biri için kesilen hayvanların etleri haram kılınmıştır

Peki deniz hayvanlarını yemek helal midir?

Balık, midye, yengeç, yılan gibi suda yaşayan hayvanların yendiğini biliyoruz. Peki, bunların hepsi helal midir?

Bir ayete göre denizde kendiliğinden ölen deniz canlılarını yemek haram kılınmıştır (Maide, 5). Aynı şekilde bir hadiste sebepsiz yere ölen balıkların yenmemesi, su çekilince açıkta kalıp ölen balıkların yenmesi gerektiği söylenir (Ebu Davud, 41; Tirmizi, 52). Ancak mezhepten mezhebe yenmesi helal olan deniz ürünleri konusunda da görüş ayrılıkları mevcut. Genel anlamda Hanefi, Hanbeli ve Şafi mezheplerine göre yılan, timsah, kaplumbağa gibi hayvanlar haramken Malikilerde helal kabul ediliyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here