Sözlük

Etnik Yapı Nedir

Farklı toplulukların bir araya gelmesinden oluşan sosyal yapıya toplum denmektedir. Bu topluluklar arasında en küçük birim ise anne, baba ve çocuklardan meydana gelen çekirdek aile yapısıdır. Çekirdek aileler birleşerek toplulukları oluşturur. Bu topluluklar, beli bir coğrafi mekanda, ortak ekonomik ilişkilerle ve ortak kültürel bağlarla ve değerlerle hayatlarına devam ederler. Toplulukların bir araya gelmesi toplumu, toplumların birleşmesi ile de devlet dediğimiz sosyal ve siyasi yapı oluşur.

Etnik Yapı Nedir? Nasıl Oluşur?

Devletleri oluşturan toplulukların taşıdığı sosyal ve kültürel değerlere göre sınıflandırılmasıyla ortaya çıkan topluluk yapısına denmektedir. Etnik yapı kavramını sosyologlar etnik grup olarak da ifade etmektedir. Bir kısım sosyologlar, etnik yapıyı ırk özelliklerine bakarak açıklarken, bir kısmı da ortak dil, inanç ve kültürel değerlere ve yaşanan bölgeye göre açıklamaktadır.

Genel anlamda Etnik yapı, kendi varlıklarının bilincinde olan, ancak devlet gibi siyasal bir bütünlüğü olmayan toplumsal yapıdır. İran’da 100 civarında, Türkiye’de 30’a yakın, Hindistan’da 100’lerce etnik grup bulunmaktadır. Etnik gruplar, yaşayış ve kültür özellikleri bakımından diğer topluluklardan farklılıklar gösteren yapılardır. Örneğin yerde yemek kültürüne sahip olan bir topluluk ile masada yemek yemeye alışkın bir topluluğun etnik açıdan farklı olduğunu kabul ederiz.

Teknoloji ve sanayinin gelişmesiyle etnik yapılardaki farklılıklar azalmakta ve etnik yapılar giderek ortadan kalkmaktadır. Ancak etnik yapı ayrımını yapabilmek için gereken ölçütlerden olan, doğum, ölüm, evlilik törenleri, ailedeki bireylerin rol ve statüleri, geleneksel el sanatları gibi birtakım ortak değerler ve davranışlar sürdüğü müddetçe etnik yapı kavramının varlığının da devam edeceğini söyleyebiliriz.

toplum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu