Gözlemevinin Astronomideki Önemi Nedir

Gökyüzündeki yıldızları, gök cisimlerini kısacası her cismi ve olayı incelemek için yeryüzünde yükseltisi ve gökyüzünün daha iyi görünürlüğü açısından belirli noktalarda oluşturulan evlerdir. Bu evlerde gökcisimlerinin daha iyi gözlemlenmesi için teleskop ve radyo dalgalarını anlamaya yönelik çanaklar gibi bilimsel araçlar bulunmaktadır.

Gözlemevi Astronomi İlişkisi

Bir diğer ismi Rasathane Gözlemevlerinin ile astronomi ilerleyişi arasında çok sıkı bir bağ bulunmaktadır. Astronomi ve gökbilimi tarihi çok eski dönemlere gitmektedir. İnsanoğlu yapısı itibari ile gökyüzünü sürekli merak etmiş ne olup bittiğini öğrenmek istemişlerdir. Babiller, yunanlar, mısırlılar, persler gibi birçok eski uygarlık gökbilimi ile ilgilenmiş öyle ki bazıları ilahi bir olarak görmüş. Bu nedenle gökyüzünü daha çok gözlemlemiş dolayısıyla daha fazla gözlemevi yapmışlardır. İlk gözlemevleri teknolojinin gelişmiş olmamasından dolayı doğrudan gözlemlere dayalıydı.

Daha sonra teleskop ’un çıkmasıyla astronomi büyük bir ivme kazanmış ve modern astronomiyi de başlatmış. Astronomi ile ilgilenen kişiler gözlemevlerinde bir araya gelir. Çeşitli gözlem araçlarını kullanarak gökyüzünü inceler ve sonuçları bilimselleştirelerdi. İnsanların evreni anlama isteği karşılaştıkları muazzam sonuçlar ile birlikte daha fazla arttı. Dolayısıyla daha fazla gözlemevleri oluşturularak daha fazla gözlemevleri yapılmak istendi. Gözlemevlerinde bulunan teleskoplar 360 derece dönebilen en uçta açıklığın bulunduğu bir kubbe altına konulmaktadır.

İlk yapılan gözlemevi Leiden gözlemevidir on sekizinci yüzyılla birlikte gözlemevleri tüm dünyaya yayıldı. On dokuzuncu yüzyıldan sonra ise artık gökbiliminin ayrı bir alan olarak görülmesiyle birlikte gözlemevlerine verilen önem de arttı.

Gözlemevleri olmasa gökyüzüne merak saran insanlar bir araya gelemez. Daha bilimsel gözlemler yapamaz, gökyüzünü bireysel olarak doğrudan gözlem aracı olmadan incelerdi. Astronomi bu şekilde bireysellikte kalır. İnsanlar bildiklerini düzenli bir şekilde gelecek nesillere aktarılmayacaktı. Bundan dolayı gözlemevleri astronominin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here