Okul

Halkçılık İlkesi Nedir Özellikleri

Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu önemli ilkelerden biri olan Halkçılık ilkesi, Cumhuriyetçilik ilkesi ile Milliyetçilik ilkesinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu ilkeye göre halkın eşitliği ve menfaatleri her şeyin üstündedir. Halkçılık ilkesinin olduğu bir yerde sınıf mücadelesi yoktur sadece sosyal dayanışma esas alınmıştır. Sınıf mücadelesi olmadığı için de Komünizmden ayrılmaktadır. Toplumu birbirinde yakınlaştıran ilke olmuştur. Yapılan düzenlemelerde halkın çıkarları gözetilir.

Halkçılık ilkesinin uygulandığı yönetimlerde herkes eşit haklara sahiptir. Herhangi bir zümreye veya sınıfa ayrıcalık tanınmamaktadır. Halk kanunlar karşısında da her anlamda eşit sayılır. Atatürk bu ilke ile toplumda ekonomik sıkıntı çeken kişilere yardım edilerek onların refah seviyelerini artırmayı amaçlamıştır. Dayanışmayı bu şekilde vurgulamıştır. Toplumun gelişmesini de bu dayanışma iş bölümüne bağlamıştır. Halkçılık ilkesi sosyal devlet anlayışı ile çok yakından ilgilidir.

Sosyal adalete, adaletli gelir dağılımına ve sosyal güvenliğe çok önem verilmektedir. Demokrasinin tam olarak sağlanması konusunda sağlam bir adım Halkçılık ilkesi ile atılmış oldu. Halkçılık ilkesinde, Türk halkının kendi kendini yönetmesi öngörüldüğü için milli egemenlik ilkesi ile halkçılık ilkesi çok yakından ilişkilidir.

ataturk halkcilik

Halkçılık ilkesinin topluma kazandırdıkları;

Halkın işbirliği içerisinde olması ve toplumsal dayanışma göstermesi gerekir.

Milli egemenlik ve demokrasi ilkeleri adaptasyonu hızlandırmıştır.

Ekonomik olarak hızlanma, refah düzeyi düşük olan kitlelerin ekonomik açıdan düzelmesini sağlamıştır. Devlet ve vatandaş arasında barış sağlanır.

Türk toplumuna yönetme, kanunlar önünde eşit ve devlet imkanlarından eşit yararlanma hakkı verir.

Halkçılık ilkesinin Cumhuriyet ile getirdikleri;

23 Nisan 1920 tarihinde TBMM açıldı. 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet ilan edilir.

Medeni kanunu kabul edilerek sosyal ve ekonomik açıdan kadın-erkek eşitliği sağlanır.

Hukuksal alanda herkes kanunlar karşısında eşit olur.

Türk toplumu yönetme ve yönetime katılma hakkı elde eder.

Kadınlara seçme ve seçilme hakları verilir.

Okuma-yazma seferberliği ile herkes okuma yazma öğrenir.

Azınlıklar Türk vatandaşı sağlanarak eşitlik getirilir.

Kılık kıyafet kanunu çıkarılır. Toplumdaki bireyler çağdaş medeniyetler gibi modern elbiseler giyer.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu