İlk Çağ Uygarlıkları Hakkında Bilgi

Dünya’daki ilk uygarlıklar yaşamaya elverişli olan bölgelerde meydana gelmiştir. İlkçağ yazının icat edilmesi ile başlamıştır ve Kavimler Göçü olana kadar devam etmiştir. İlk çağ çok tanrılı dinlerin hakim olduğu bir çağdır. Bu uygarlıkların yönetim şekilleri; dini ve demokratik oligarşi yönetim şeklidir.

Bu çağda halk belli sınıflara ayrılarak yaşamıştır. Yeni icatlar bulunarak ekonomik hayat geliştirilmiştir. Bu çağda para, takvim ve alfabe gibi önemli icatlar bulunmuştur. Yaşanan olaylar yavaş bir gelişme gösterdiği için ilk çağ uzun süren bir çağ olmuştur. Bu dönemde oluşan medeniyetler ise şunlardır :

Çin Uygarlığı

Dünyadaki en uzun tarihe sahip olan uygarlık Çin Uygarlığıdır. Eski dönemlere ait yazılı belgelerin ilki de bu uygarlığa aittir. Etkilendikleri bazı medeniyetler bulunmaktadır. Bu medeniyetler; Türk medeniyeti, Moğol medeniyeti, Tunguz medeniyeti ve Tibet medeniyetidir. Dışarıdan gelen bazı kavimlerin yerleşmesi sonucu tek bir kavme ait bir uygarlık değildir. Askeri alan da ise Türklerin askeri faaliyetlerinin etkisi altında kalmışlardır.

Hint Uygarlığı

Bu uygarlık taş devrine kadar süren bir uygarlıktır. Verimli topraklara ve rahat bir iklime sahiptir. Bu iki önemli özelliğinden dolayı birçok istilaya maruz kalmıştır. Ariler bu uygarlığa Milattan önce 8. Yüzyılda gelerek Kast Sistemini kurmuşlardır.

Sümerler Uygarlığı

Orta Asya’ dan göç ederek Milattan önce 4000 yıllarında Mezopotamya’ya gelmişlerdir. Bu dönemdeki şehirler birlik sağlayamadıkları için sürekli birbirleri ile mücadele etmişlerdir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here