İnfak Nedir

İslam’da infak Allah’ın huzurunu, hoşnutluğunu elde edebilmek için yapılan harcamaya denmektedir. Kazanılması ancak kalpten olan güzelliği Allah adına bir harcama yapıldığında elde etmek anlamına gelmektedir. Türkçe sözlük anlamında ise son bulmak, tamamlanmış, tamamlanan, tükenmiş anlamlarına gelmektedir. Başka anlamlara sahip olan infak paranın elden çıkması, başka birine geçmesi anlamına gelmektedir. Nefk kökünden türetilen bir kelimedir. İnfak İslam’i açıdan çok geniş bir konu olarak işlenmiştir. Özellikle Kur’an-ı Kerim’de işlenen infak kişinin kendi varlığı üzerinden Allah için fakirlere haberleri olmadan yardım etmekle başlar.

Birlik beraberliği güçlendiren bir terim olarak ele alınmıştır. Yardımseverliği, hayrı içinde barındıran bir kavramdır. Nafaka kavramı ile benzetilen infak kavramı benzer yönleri olmasına rağmen birbirinin aynısı değildir. Nafaka daha çok hukuki açıdan anlam bulan bir kavramdır. İnfak ise İslam’i açıdan anlam bulan bir kavramdır. İnfak sadece kişinin başka bir kişiye kendi varlığından harcama yapmak olarak değil ülkenin herhangi bir vatandaşına aynı duygu düşünceler ile sağladığı yardımlar olarak bilinmektedir. Kim olursa ve hangi kurum olursa olsun yapılan işlev bu kavramı anlatır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here