İyonik Ve Kovalent Bağ Nedir Örnekler

Atomlar gerekli zamanlarda kararlı hale geçmek isterler ve bunun için kendilerini soygaz adı verilen atomlara benzetmelidirler. Bunun için atomlar, elektron sayılarına göre farklı bağ türleri ile bu işlemi gerçekleştirebilirler. Bunlar, iyonik ve kovalent bağ olmak üzere iki çeşittir.

İyonik Bağ

İyonik bağ, metallerle ametaller arasında elektron alışverişiyle doğan (+) ve (-) yüklü iyonlar arasındaki elektriksel çekime dayanan bağ türüdür. Bu bağ türüne örnek verecek olursak sodyum ile flor atomları arasında gerçekleşen bağı değerlendirebiliriz. Sodyumun atom numarası 11 olduğundan soygaza dönüşebilmek için bir adet fazladan elektronu bulunmaktadır. Bu elektronu atom numarası 9 olan ve kararlı hale gelebilmek için bir elektron eksiği bulunan flora verir ve her iki taraf da kararlı yapıya geçmiş olur.

Kovalent Bağ

Kovalent bağ, aynı veya farklı ametal atomları arasında oluşabilen, elektron ortaklaşmasına dayalı bağ biçimidir. Bu bağa örnek verecek olursak, iki hidrojen atomu arasındaki bağı değerlendirebiliriz. İki hidrojen atomu da bir adet elektrona sahiptir ve dublet kuralına uyabilmek için elektronlarını ortak olarak kullanırlar. Bu sayede her ikisi de kararlı hale geçmiş olur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here