Okul

Kadınların Toplumda Söz Sahibi Olduğu Ülkeler Nerelerdir

Günümüzde, kadınların toplumdaki yeri, bulunduğu ülkenin ekonomik yapısına, dini inanç çoğunluğuna ve kültür yapısına göre çeşitlilik göstermektedir. Öyle ki, tarihte Orta Asya’daki eski Türk Devletlerinde “hatun” adı verilen hükümdarların eşleri de kadın olarak hükümdarlar kadar söz sahibi iken günümüz İran coğrafyasında bulunan Persler tamamıyla erkek egemen bir yönetim yapısına sahipti. Bu noktada tarihi incelediğimizde kadının toplumda söz sahibi olup olmaması daha çok kültürel bir yapı ile şekil buluyordu.

Fakat günümüzde Sanayi Devrimi’nin gerçekleşmesinden sonra, sanayinin geliştiği ülkelerde kadınlar da erkekler gibi fabrikalarda çalışmak zorunda kaldılar. Çünkü gereken üretim sadece erkeklerin çalışması ile sağlanamıyordu. Bu sebeple kadınlar da üretim sürecinin bir parçası haline geldiler. Bu sebeple kadının toplumdaki söz sahipliği erkeklerin sahip olduğu hakları talep ederek başlamıştır.

Kadınların siyasette yer alabilmesi, kendilerine ait iş kurabilmeleri gibi her bir durum bahsi geçen süreç sonucunda karşılığını bulmaya başlamıştır. Ekonomi geliştikçe, üretim sürecinde yer almak kadın ve erkeği eşitleme eğilimine gitmiştir. Ülkelerin kanunları ve hukuku da bu noktada değişiklik göstermiştir. Günümüz dünyasına kadınların toplumda söz sahibi olduğu ülkeler nerelerdir diye baktığımızda daha çok, Kanada, İskandinav ülkeleri, Fransa, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Belçika, İsviçre gibi gelişmiş ülkeler olduğunu görürüz. Bu ülkelerde politikada söz sahibi olan, teknoloji ve bilimsel araştırmaların parçası olan, kendi işini kurabilen kadınların sayısı fazla olduğu kadar kadına karşı şiddet vakaları da oldukça azdır.

Her ne kadar Japonya, Kore, Çin gibi ekonomik anlamda çok gelişmiş ülkeler de mevcut olsa da orada kadınların erkekler kadar söz sahibi olamıyor olma sebebi kültüreldir. Toplumsal olarak kadına atfedilmiş görevler, bekâret olgusu ve ataerkil aile yapısı henüz aşılamadığı için kadın toplumda batı ülkeleri kadar söz sahibi olamamaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu