Sorular CevaplarSözlük

Kanun Hükmünde Kararname Nedir

Yasama organı tarafından belli bir amaç doğrultusunda TBMM oylamaya sunulmadan anayasal aldığı yetki doğrultusunda çıkardığı kanunlardır. Kanun gücüne sahip olan parlamentonun tasdiki gerekmeden organik anlamda kanun gücü verilen kararnamedir. Anayasa’nın 1982 senesindeki değişikliğinde 87. maddesi ile, “Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek” TBMM’nin görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.

Anayasa’nın 91. maddesindeki KHK çıkarma yetkisi düzenlenir.

Anayasanın 91. Maddesi şöyle; Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. Ancak sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasi haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez.

Kanun Hükmünde Kararnameler olağan ve olağanüstü durumlarda çıkartılır. Sıkıyönetim ve olağanüstü hallerin sona ermesi sonucunda KHK’de kısa zaman içinde iptaline gidilir. Parlamentoya sunularak oylama yapılıp devamlılığı için oy verilir. KHK geçerli olduğu dönemlerde Anayasa’ya götürülemez, çeşitli maddelerde itirazda bulunamaz.

Olağanüstü KHK ile Olağan Dönem KHK Arasındaki Farklılıklar

Olağan halden farklı Olağanüstü dönemde Kanun Hükmünde Kararnameler geçerli sayılır. Resmi gazetelerde yayınlandığı günden sonra parlamentoda oylamaya sunularak geçerliliğinin devam eder ya da yürürlükten kalkar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu