Kavram Nedir

Bir nesnenin, varlığın, düşüncenin ya da her hangi bir şeyin zihindeki soyut ve genel tasarımına kavram denir. Felsefi anlamı ise, olayların ya da durumların ortak özelliklerini içine alıp onları ortak bir ad altında toplayan genel tasarımdır.

Kavramlar soyuttur. Gerçek Dünya’da varlığı gösterilemeyen, ancak var olan ve her insanın farklı bir şekilde zihninde var ettiği tasarımlardır. Benzer olan düşünceleri gruplandırmak için kullanılır. Bir de kavram yanılgısı vardır. Kavram yanılgısı ise daha çok kişisel deneyimler sonucu oluşmuş, belki de psikolojinin aldığı darbeler sonucu normal dışı bir hale gelmesiyle oluşan bir durumdur. Kavram yanılgıları bilimsel düşünceye aykırı ve anlamlı öğrenmeyi engelleyen bilgilerdir.

Kavramlar soyut olup sadece insan beyninde karşılık bulurken, bunların dil ile ifadesi terimdir. Kavramlar işaretlerle ifade edilir ve bu işaretleri İslam mantıkçıları “delalet” olarak nitelemişlerdir. İslam mantıkçılarına göre delalet, tabii, akli ve vaazi olmak üzere üçe ayrılır. Her bir grup sözlü veya sözsüz işaretler taşır ve bu durumda delalet altıya ayrılmış olur. Mantığı ilgilendiren, sözlü delaletlerdir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here