Konu ve Ana Fikir Nedir

Bir metin ana fikir ve konudan meydana gelmektedir. Birbirinden bağımsız olan bu iki unsur aynı zamanda birbirini desteklemektedir. Bu yüzden birbiriyle karıştırılır. Bir parçanın konusu ve ana fikri birbirinden bağımsız ifadelerdir.

Konu, “bu eserde anlatılmak istenen nedir, bu eserin konusu nedir? gibi sorulara cevap verir. Konu, yazılı bir eserin temelini oluşturur. Yazılı bir eserde anlatılan, üzerinde konuşulan olay ve durum düşüncelerine konu denir. Konu, yazarın neyi anlatmak istediğini özetlemektedir.

Ana fikir, “bu eserin yazılma amacı nedir, bu metnin ana fikri nedir?” gibi sorulara cevap verir. Ana fikir yerine, ana düşünce kavramı da kullanılabilmektedir. Bu iki kavram birbiriyle aynıdır. Yazılı bir eserde ana fikir yazarın vermek istediği mesajdır. Yazar sahip olduğu dünya görüşünü ve bakış açısını ana düşüncede açıklamaktadır.

Ana fikir (ana düşünce) yazarı ve metni analiz ederken kullanılan önemli bir kavramdır. Bir eserin ana fikri cümlenin başından başlar ve bütün bir metine yayılır. Somut bir cümle olarak parçanın içinde yer almaz. Bir eserde birden fazla ana fikir bulunabilmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here