Okul

Kut İle İlgili Paragraf

Eski Türk devletlerinde yaygın olan inanışlardandır. Kut anlayışı Göktanrı tarafından kendilerini yönetecek padişah, kral, hükümdara verilen yönetme yetkisidir. Devleti yönetecek olan kişi Göktanrı tarafından atanarak halk üzerinde sonsuz kudret vermektedir. Göktanrı’nın yeryüzündeki gölgesi olarak kendi adına vekil olarak atamıştır. Türk boyları ve soyları seçilen kişiye itaat ederek onları zaferlerden zaferlere götürerek yükselişi simgeler.

Eski Türk devletlerinde kut anlayışı kan yolu ile geçerdi. Padişah’ın oğlu ve onun kanından gelen kişiler Göktanrı tarafından atanırdı. Babadan oğla geçen bir yönetim anlayışı kendisini göstermiştir.

Osmanlı devleti döneminde de aynı kut anlayışı kendisini göstermiştir. Padişahın oğlu tahtın varisi olarak görev yapardı. Oğullar arasında taht kavgasından dolayı birisi tahta geçince diğer kardeşler katledilir yada sürgüne gönderilirdi. Tekrar ordu toplayarak tahta geçen kişiyi indirme riskine karşı devleti aliye yi korumak adına yapılmıştır. Yaygınlaşan kut anlayışında padişahların kanları akıtılmamış onun yerine kendi yaylarının ipleri ile katledilmişlerdir.

Kut anlayışı günümüzde padişahlık sistemine benzer olup tahtın babadan oğla geçmesi olmuştur.

5 Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu