Maddi ve Manevi Özellikleri Nelerdir

Kültür bir toplumun kuşaklar boyunca biriktirdiği bilgi birikiminin, maddi yapıların, ortak toplumsal anıların, başarı ve başarısızlıkların, dinsel ve töresel geleneklerin, sanat ve düşünce eserlerinin tümüdür.

Temel olarak iki alt kola ayrılır. Maddi değerler. Manevi değerler. İnşa edilmiş binalar, giysiler, araç ve gereç maddi kültürün ögeleridir. Bunlar dışında kalan, inanışlar, adet ve töreler ve toplumun kişiliğini oluşturan her türlü algı mirası, manevi kültürel değerleri kapsar.

Topluluğu ulus yapan bu kültür mirası, toplumu oluşturan bireylere ortaklık hissi aşılayarak, sosyal bir bağlayıcı görevi görür. Her topluluğun bir arada yaşamasını işte bu ortak duygu ve düşünce birliğiyle sağlanabilir. Bunun dışında toplumun yaşadığı coğrafyayı değiştirebilme yeteneği yani teknik bilgi birikimi de kültür alanına girmektedir.

Maddi ve manevi kültür elemanlarının birbirleriyle çok yakın bağları vardır. Dünden Bugüne Tarih-Kültür ve Milliyetçilik kitabında Erol Güngör; kültürün ögelerinin toplumun iliklerine kadar işlediğini iddia eder. Ona göre bu etki öylesine güçlüdür ki, bazen o kültürel kişiliği taşıyan bireyler bile bunun sebebini bilemezler

Bir inanış ya da tarihsel bir başarıdan miras maddi eserler toplumun sahiplerinin hürmet gösterdiği sembolleşmiş ganimetleridir. Buna verilebilecek en güzel örnek “bayraktır”.

İnsan sosyal bir varlıktır. Üstün soyutlama yeteneği sayesinde, hayvanların bir kaç yüzü geçmeyen sürülerine karşın o milyonlarca bağımsız bireyden teşkil toplumlar oluşturmuştur. Kimsenin şahsen kimseyi tanımadığı böylesine büyük bir grup ancak ortak değerleriyle ayakta durabilir. Kültürün gerek maddi, gerekse manevi elemanları işte bu birlikteliği kolaylaştırır. Bu yüzden kültürün muhafazası, geçmiş için değil bugün için önemlidir. Bu konu tarihsel olarak devletler tarafından suiistimallere uğramış, kimi yönetimler kendi ideolojilerine genel kabulü sağlayabilmek için belli yönlerine vurgu yapmış olmalarına rağmen sağlıklı bir kültür algısı hala ağırlığını korumaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here