Memlükler Hakkında Kısa Bilgi

Aybeg Eyyubi Devletine son vererek Mısır’da Memlük devletini kurmuştur. Memlük devleti kuruluşundan sonra Haçlılar ve Moğollarla başarılı bir şekilde savaşmışlardır. Memlüklüler devleti 1250 ile 1517 yıllarında Mısır ve Suriye’de hâkimiyet kuran bir devlettir. Memlük kelimesinin Arapça karşılığı köle demektir. Bu köleler hükümdar ve emirlerin muhafız birliklerine bağlıdır. Bu köleler başarıları sayesinde hizmette bulunduğu devletlerde idari kadroyu ele geçirmişlerdir.

Abbasiler devleti nüfuslarını yükseltebilmek için İslam tarihinde ilk defa beyaz köle kullanmışlardır. Bu sayede Abbasi ordusunda yer alan Türk Memlüklerin sayısı 35 bine kadar ulaşmıştır. Bu Türk askerleri Abbasi devletini dış tehlikeye karşı başarılı bir şekilde korumuşlardır. Özellikle Eyyubiler döneminde artan Memlüklerin sayısı Tolunoğlu ve İhşidiler döneminde de önemli bir yere sahip olmuştur.

Memlüklerin eğitilmesi amacıyla iki tane kışla kuruldu. Kışlalardan biri Kahire’de diğeri ise Nil Nehrindeki Ravda Adasında kurulmuştur. Bu kışlalarda Kıpçak Türkü olan Memlüklere eğitim verilmiştir. Bu kışlalarda eğitim gören Memlüklere verilen isim Memalik-i Burciyye’dir. Memlükler Devletinde her komutana tahta geçebilme hakkı tanınmıştır. Tarihte ilk kez Moğolları yenen komutanlar Memlük komutalarıdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here