Okul

Mezopotamya Neresidir

Tarihin en eski uygarlıkları olan Sümerler, Babil, Akadlar, Elamlar ve Asurluların hüküm sürdüğü topraklardır. Fırat ile Dicle ırmaklarının arasında yer alan topraklar için kullanılmakta. Tarih boyunca bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış verimli topraklar üzerine kurulmuştur. Mezopotamya toprakları üç kısımdan oluşur. Bunlar, Yukarı Mezopotamya dağlık kısımlardan, Orta Mezopotamya en önemli yerdi, Aşağı Mezopotamya en fazla nüfusa sahipti.

Günümüzün Mezopotamya toprakları Irak sınırları içerisinde yer almaktadır. Güneydoğu Anadolu topraklarından başlayarak Dicle ve Fırat ırmaklarının arasına kadar devam eder. Mezopotamya’nın batısında Suriye ve Arabistan çölü, kuzeyinde Anadolu ve doğusunda İran yer alır. Kuzeyden güneye doğru geniş topraklara sahiptir. Son derece elverişli topraklara sahip olması, tarih boyunca bir çok uygarlığın ilgisini çekmiştir. İklim şartlarının uygun olması sık sık göçlere ve istilaya açık hale getirmiştir. Savaşların yaşandığı ve bu topraklara hükmetmek isteyen ir çok uygarlığın olduğu bilinmektedir.

Mezopotamya 3600 yıl öncesinde zengin ve gelişmiş uygarlıkların anavatanı haline gelmiştir. Verimli topraklarda refah içinde yaşam sürdürmüşlerdir. Eskiçağlarda en gelişmiş medeniyetler bulunurdu. Yapılan arkeolojik çalışmalarda uygarlıkların izleri sürülmüştür. Toprak verimliliği Mezopotamya’yı önemli kılmıştır.

mezopotamya

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu