Montaj Sanayi Ne Demektir

Üretim yapan işletmeler genellikle hammaddeyi temin eder veya kendisi üretir, yeterli miktarda mamul oluşturur. Hammadde temini üretim yapılan yerlere yakınsa bu süreç kolay işler. Eğer üretimi yapılacak ürün üstün teknoloji gerekiyorsa hammadde üretimi her ülkede gerçekleşmemektedir.

Teknoloji ve bilim konusunda kaynağı yeterli olmayan ülkeler ancak gelişmiş ülkelerin markalarına montaj göreviyle destek olabilmektedir. Otomotiv, beyaz eşya gibi malların üretiminde çokça görülen bu uygulama montaj sanayi olarak bilinmektedir.

Montaj Sanayi Ne Demektir?

Bir malın üretimde belli bir aşamayı tamamlamış temel parçalarının bir başka ülkede tamamlanmasıyla üretimin nihai hale gelmesiyle oluşan sanayi türüne montaj sanayi denir. Ülkemizde montaj sanayinin payı giderek artmaktadır. Otomotiv sektörünün ağırlıklı olmak üzere ülkemizde ihracatın önemli bir kısmı montaj sanayiden oluşmaktadır. Lakin bu durum otomotiv sektöründe çok iyi durumda olduğumuzu göstermez. Gelişmiş ülkelerin işçilik gibi üretim kaynaklarının ucuza gelmesi için başvurduğu yol olan montaj sanayi, az gelişmiş ve gelişmemiş ülkelerde daha çok görülür.

Montaj Sanayinin Gerçekleştirildiği Ülkeleri

Bilim ve teknolojiyi elinde tutan gelişmiş ülkeler üretim konusunda sıkıntı çekmezler, üretimi yaptıracak bir ülke bulurlar. Birim fiyatı yüksek olan ürünler genellikle teknoloji gerektirir. Teknolojik üstünlük bulunduktan sonra ürünü nerede üretirse üretsin satış konusunda sıkıntı çekmeyeceği için karlılığı yüksektir. Sadece satıştan elde ettiği kar değil üretim sırasında da montaj sanayi sayesinde karlı hale gelirler.

İşçiliği ve üretim kaynakları düşük ülkelerde gerçekleştirilen üretim karlı hale gelir. Söz konusu ürünün temel parçalarını da yüksek fiyattan belirlemeleri de bir başka faktördür. Gelişmiş ülkeler sadece kar sağlamakla kalmayıp çevre kirliliği gibi bir problemi de montaj üretim yaptıkları ülkenin üstüne yüklerler. Gelişmiş ülkeler nihai üretimi gerçekleşirken çevreye zarar verecek bir fabrika ortamının sorumluluğundan kurtulmuş olurlar.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here